چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390 | فاطمه کمالی

بســـــــــــم رب المــهــدی

 

     ای که گوشه چشمت غم عالم ببرد

                                      حیف باشد که تو باشی و مراغم ببرد

 

به این امید که تمام جهانیان به وجود حضرت ایمان بیاورند و با رشد فکری و اصلاح خویشتن ، خود را آماده ی ظهور امام زمان نمایند و بدین وسیله ، سعادت درک بهشت دنیایی این جهان یعنی زندگی در زمان حقّه ی امام زمان را پیدا کرده وسعادت دنیا وآخرت را کسب نمایند.

 

مهدویت درقرآن

قرآن محکم ترین سندی است که بین ما مسلمین است. در حل اختلافات اگر به قرآن تکیه کنیم بر سند مطمئن بین همه مسلمین تکیه کرده ایم.

برای بحث پیرامون این موضوع به بیان سه مقدمه می پردازیم:

1.     قرآن کتاب جامع  است یعنی همه ی آنچه مورد نیاز بشر است درقرآن منعکس شده  « ونزلنا علیک االکتاب تبیانا لکل شیء/نحل 89 . ما قرآن را بر تو نازل کردیم در حالی که بیان کننده ی هرچیزی است.» مراد ازهمه چیز ، هر چیزی است که در امر هدایت انسان ها موثر است . امام علی (ع) درنهج البلاغه « الا ان فیه علم ما یاتی: در قرآن دانش آینده وجود دارد. سخن از گذشته هم آمده است ، والحدیث عن الماضی ودواء دائکم ونظم ما بینکم . و داوری امر شما وآنچه مایه نظم شماست. در قرآن آمده است. خطبه 158» نمی شود قرآن که جامع است درمورد مسئله مهدویت چیزی بیان نکرده باشد.

2.     زبان قرآن زبان خاصی است قرآن بسیاری از حقایق را نه در ظاهر آیات بلکه در باطن آیات خود بیان کرده است. پیامبر اکرم (ص) :« ما فی القرآن آیه لا ولها و بطن : هیچ آیه ای درقرآن نیست مگر ظاهری دارد وباطنی» باطن یعنی در لایه های زیرین آیه حقایق نهفته که در ظاهر آن نیست.

3.     فهمیدن باطن آیات کار هرکسی نیست بلکه اهل قرآن (معصوم ) می تواند باطن را کشف کند. امام صادق (ع) :« هیچ امری نیست که در آن اختلاف پیدا کنند مگر اینکه اصل آن امر وراه حل آن درقرآن باشد ولی عقل و دانش مردان به آن نمی رسد»

 

نتیجه :

قرآن جامع است منتهی در ظاهر کلمات همه چیز نیامده ، بخشی از آن در باطن آمده ، فهم بطنها کار پیامبر و اهل بیت (ع) است.

کسی که نمی داند در امری که نمی داند باید به متخصص آن علم مراجعه کند. متخصص در دین امام معصوم است درزمان دسترسی نداشتن به امام معصوم به کسی که یک پله پایین تر از اوست مراجعه کرد یعنی ولی فقیه.

 

آیات مهدویت چهار قسم است:

1.     آیاتی که راجع به شخص امام زمان است مثل هود 86

2.     راجع به غیبت امام مثل ملک 30

3.     آیاتی که راجع به یاران امام (ع) است مثل مائده54

4.     آیاتی که راجع به حکومت امام (ع) است مثل هود5و 6 قصص

 

آیه 86 سوره مبارکه هود : « بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین» برای فهم آیه باید بدانیم در چه زمانی نازل شده است. شان نزولش در مورد شعیب و یارانش است .گناه قوم شعیب این است که وقتی درتجارت قرار می گرفتند در تجارت کم می گذاشتند. یعنی کم فروشی می کردند. شعیب به آنها فرمود: سود حلال ( که در معامله برای شما می ماند) برای شما بهتر است پس بقیه الله طبق شان نزول سود حلال است.

معنوی لغوی بقیه الله یعنی آنچه خدا برای مردم باقی گذاشته و برای مردم ذخیره کرده است پس معلوم شد که بقیه الله اختصاص به حضرت شعیب ندارد بلکه هرچیز مفید و سودمند که خدا برای مردم ذخیره کرده است (طبق تفسیر نمونه ) امروز مصداق بهتری برای این امر پیدا نمی کنیم.

پی تاویل این آیه این است که بقیه الله یعنی امام زمان . امام صادق (ع) : فرمودند موقع سلام به امام زمان اینگونه سلام بدهید: السلام علیک یا بقیه الله و در ادامه فرمودند: بقیه الله خیر لکم ... چون مهدی مصداق روشن بقیه الله در این آیه است.

30 ملک : قل ارایتم ان اصبح ماء کم غورا فمن یاتیکم بماء معین: این آب که در اختیار شماست اگر به قعر زمین فرو رود چه کسی آن را بیرون می آورد.

شان نزول آیه درمورد نعمت آب است . به امام باقر فرمودند: شما این آب را برای ما تفسیر کنید امام باقر فرمودند: هذه نزلت فی القائم : این آیه درموردقیام کننده ی ما نازل شده است.

 

سایر آیات مهدویت:

آیه 55 / سوره نور در المیزان خوب تفسیر شده ، آیه 105 / سوره انبیاء آیه 20 سوره لقمان آیه 59 سوره نساء و...

آیه 20 / سوره لقمان: واسبغ الیکم نعمه ظاهره و باطنه ( نعمتهایش را خدا برشما فروریخته است ، نعمتهای ظاهری وباطنی) یک نفر از امام موسی کاظم (ع) پرسید منظور از این آیه چیست؟ امام فرمودند: النعمه الظاهره الامام الظاهره والباطنه الامام الغائب « نعمت های ظاهری امام ظاهر است ونعمت باطنی امام غائب است یعنی اگر بخواهیم مصداق روشنی از نعمت خدا را بگوئیم امام است ، چرا ؟ چون هر چه داریم به خاطر وجود امام است اگر امام نداشتیم سایر چیز ها به هیچ دردمان نمی خورد.


تمامی حقوق مادی و معنوی " مهدویت درقرآن " برای " فاطمه کمالی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ